Thursday, 10 May 2012

PENGURUSAN PEMAKANAN PENTING UNTUK KEPERLUAN KANAK-KANAK

Bahagian Pengurusan dan Pemakanan adalah unit baru yang diwujudkan di bawah Penyusunan Semula struktur KEMAS pada awal tahun 2003. Tujuan penubuhan Bahagian ini adalah untuk memastikan keperluan Pendidikan Awal Kanak-Kanak dan personel dapat dirancang dan dilaksanakan dengan lebih sempurna.
Bahagian ini juga bertanggungjawab untuk memastikan segala keperluan dan kemudahan alat-alat kelengkapan yang bersesuaian untuk Pendidikan Awal Kanak-Kanak. Pengwujudan Bahagian Pengurusan dan Pemakanan juga adalah untuk mempastikan program Makanan Tambahan kepada kanak-kanak TABIKA dan TASKA dapat berjalan dengan lancar dan betul dari segi kualiti, kuantiti dan jenis makanan yang ditetapkan.
Pentadbiran Pengurusan & Perjawatan berfungsi untuk memastikan pelaksanaan organisasi Bahagian berjalan lancar. Menyusun dan melaksanakan struktur organisasi Bahagian, menentukan agihan tugas pegawai dan kakitangan mengikut fungsi, menyediakan Laporan Tahunan Bahagian, menyelaras keperluan, pengambilan dan penempatan pegawai dan kakitangan Bahagian, mengurus penilaian prestasi tahunan dan urusan perkhidmatan pegawai dan kakitangan Bahagian dan merancang keperluan latihan dalam perkhidmatan dan kerjaya.
Pengurusan Dasar pula ditugaskan untuk merangka dan menyelaras dasar-dasar Bahagian selaras dengan dasar Pendidikan Pra-Sekolah, menguruskan bahagian kewangan, menyelaras keperluan peruntukan pengurusan, merangka dan mengenalpasti barangan perkhidmatan dan keperluan yang akan diperolehi, menyediakan spesifikasi, ciri, jenis dan kategori barangan perkhidmatan dan keperluan yang diperolehi, menyediakan anggaran kos bagi barangan perkhidmatan dan keperluan yang akan diperolehi, mengenalpasti sumber-sumber bekalan dan perkhidmatan dan keperluan yang diperlukan, menyediakan dan menyelaras agihan peruntukan pengurusan dan pembangunan mengikut negeri dan aktiviti projek.

No comments:

Post a Comment